Přihlášení
login
heslo
Jste tu noví a chcete se zapojit? Zaregistrujte se.
Myšlenka měsíce
Antoine de Saint-Exupéry
Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým.
CpKP a Generation Europe ve spolupráci s europoslankyní Zuzanou Roithovou vyhlašuje další ročník soutěže pro studenty středních škol Cesta do Evropského Parlamentu. Čtěte dále

Učitelé

49560

Dvorek.eu  je vzdělávacím projektem, který na základě projektového přístupu nabízí nástroje ke zkvalitnění výuky společenských věd, občanské nauky a dalších předmětů. Dvorek.eu je příkladem mezioborového přístupu, který využívá hry a simulace k tomu, aby si studenti osvojovali různé kompetence v oblasti demokratické výchovy, komunikace a sociálních dovedností. Dvorek.eu je zaměřen na studenty středních škol, ale je otevřen i pro mladší přiměřeně zdatné zájemce.

Dvorek.eu pro učitele nabízí několik možností využití:

  1. možnost publikování studentských prací na portálu Dvorek.eu
  2. zapojení do simulace rozhodování v Evropském parlementu
  3. rozcestník podobných zajímavých projektů
Dvorek jako nástroj publikování studentských prací

Hlavní cílem portálu Dvorek.eu  je zvyšování zájmu studentů o veřejné dění, svět i jejich nejbližší okolí. Příprava nejrůznějších referátů, esejí či ročníkových prací je neodmyslitelnou součástí středoškolského studia. Možnost zveřejnění studentské práce na veřejném serveru a diskuze nad ní, je pro studenty více motivující než příprava podobných prací "do šuplíku".

Dvorek.eu funguje jako redakční systém, kde mohou studenti publikovat svoje články na různá společenská témata.  Článek na rozdíl od mnoha podobných serverů není publikován automaticky, ale musí být schválen editorem portálu. Pokud není článek dostatečně kvalitní, editor zašle autorovi svoje připomínky a návrhy na zlepšení. Teprve po neaktivitě, či opakovém zaslání nekvalitních příspěvků dojde k jeho definitivnímu zamítnutí. Většina příspěvků je však schválena. 

Kromě toho mají studenti k dispozici některé metodické návody, jak připravit dobrý příspěvek, případně možnost přímé konzultace s redaktorem na adrese redakce@dvorek.eu.

Snažíme se studenty podporovat v tom, aby se věnovali především aktuálním problémů, které vidí okolo sebe. Nechceme, aby zůstali jen u teoretického uvažování o problémech, ale aby sami navrhovali jejich řešení a snažili se je alespoň drobnými kroky uskutečňovat.

Konkrétní příklad využití:

V druhém ročníku gymnázia bývalého okresního města učitel společenských věd zadal studentům připravit referát na téma "Dopady ekonomické krize do našeho života." Studenti měli za úkol zveřejnit tuto práci na portálu Dvorek.eu. Studenti vytvořili tříčlenné týmy pro přípravu jednoho článku. Podmínkou bylo jasné rozdělění rolí při přípravě příspěvku. (Např. 1. student: připravuje obecný úvod; 2. student: rozhovor s místním zaměstnavatelem; 3. student: zajišťuje fotografickou dokumentaci a grafické zpracování.)

Někteří studenti udělali rozhovor s lidmi, kteří přišli o práci, jiní připravili reportáž z místního úřadu práce. Asi třetina prací byla na portálu Dvorek zveřejněna obratem, další museli svoji práci dodělat.

Při přípravě článků studenti zjistili, že velké množství nezaměstnaných jsou mladí lidé a absoloventi. S podporou školy se rozhodli uspořádat akci, kterou nazvali "Jobmarket". Jednalo se o dvouhodinové setkání středoškoláků s důležitými zaměstnavateli v regionu a představiteli úřadu práce. Tato akce přispěla k tomu, aby si studenti uvědomili  důležitost profesní přípravy a výběru svého budoucího zaměstnání. Zároveň se seznámili s možnostmi zaměstnání ve svém regionu. 

O celé akci napsali reportáž na Dvorek.eu.

Simulace rozhodování v Evropském parlamentu

Další možností využití portálu Dvorek.eu je zapojení se do  soutěže MééEU - Evropský parlament pro studenty.

První ročnít této soutěže probíhal od září 2009 do března 2010. Na další rok připravujeme pokračování o kterém se více dozvíte v červenci 2010 na těchto webových stránkách. 

Cílem soutěže, je seznámit studenty s činnosti Evropského parlamentu a  tématy, kterými se zabývá.  Studenti se k předloženým tématům, musí podobně jako evropští poslanci vyjadřovat a zpracovávat analýzy. K fungování soutěže je využívám portál Dvorek.eu. Osm nejaktivnějších týmů včetně jejich učitelů pojedou na studijní cestu Podrobné informace k tomuto tématu naleznete pod záložkou eParlament.

Jak se zapojit do soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit tříčlenné týmy studentů, které v jejich úsilí podporuje "patron" (nejčastěji jejich učitel). Celý tým se do soutěže přihlásí jako jedna poslanecká kancelář. Tým musí zaslat přihlášku a založit si poslanecký profil.

V určených intervalech jsou vyhlašována různá témata k rozhodnutí. K nim se poslanec skrze svoji kancelář vyslovuje fomou článků, analýz, případně v diskuzích přímo pod návrhy. Po uplynutí stanovené lhůty k diskuzi dochází k hlasování.

Pravidelně dochází k hodnocení aktivity jednotlivých poslanců a osm nejaktivnějších týmů pojede na studijní cestu do Evropského parlamentu.

Rozcestník zajímavých vzdělávácích projektů

Další témata, projekty a metodické texty, podporující výuku společenských věd a demokratické výchovy naleznete v našem rozcestníku.

Pro jednodušší vyhledávání použijte následující filtr:

Nabídka školám na pořádání Evropského dne

6200

Eurocentrum Jihlava nabízí základním a středním školám pořádání akce s názvem Evropský den.

Pracovníci Eurocentra Jihlava sestaví škole 3 až 4 hodinový program zaměřený na Evropu a Evropskou unii. Pedagogové mají možnost vybrat si z následujících témat:

Seznámení s Evropskou unií, Vítej v Evropě!, České předsednictví v Radě EU, Lisabonská smlouva, Cestovatelské zážitky – Ukrajina, Euro - společná měna, Rozšiřování EU, Současné nedemokratické režimy, Financování z fondů EU, EU za svými hranicemi, Evropa: Výlet časem, Konec železné opony - promítání animovaných filmů a diskuze, Práce a studium v EU, Kancelář kraje Vysočina v Bruselu, EU v našem regionu.

Podrobnější informace získáte na telefonu 567573800 či na e-mailu kozdas@euroskop.cz nebo osobně v pondělí až pátek od 8 do 16:30 v Eurocentru Jihlava (budova Muzea Vysočiny Jihlava), Masarykovo nám. 55, Jihlava.

 

 

Semináře mediální výchovy pro učitele základních a středních škol

7615

Partners Czech, o. p. s. nabízí učitelům základních a středních škol možnost absolvování kurzu Rozumět médiím - mediální výchova pro učitele.

Cílem projektu Rozumět médiím - mediální výchova pro učitele je předat učitelům základní znalosti o fungování médií a představit nové metodické postupy, jejichž prostřednictvím mohou u svých žáků dosáhnout základní úrovně mediální gramotnosti. Účelem semináře je pomoci učitelům se zařazením průřezovém tématu RVP mediální výchova do výuky.

Více informací o seminářích získáte na stránkách projektu. Informační leták naleznete zde.

Tříměsiční program Evropského občanství

6049

Organizace AFS mezikulturní programy, o. s. ve spolupráci s European Federation for Intercultural Learning (EFIL) nabízí studentům středních škol možnost tříměsíčního studijního pobytu v některé ze zemí Evropské unie. Pobyty jsou realizovány v rámci Tříměsíčního programu Evropského občanství. Více o tomto programu se dozvíte buď  přímo na webových stránkách AFS nebo z této tiskové zprávy.

PRVák - semináře pro učitele ZŠ a výukové programy pro učitele SŠ

5712

PRVák je projekt rozvojového vzdělávání realizovaný o. s. ADRA. Cílem projektu je informovat děti, mladé lidi a učitele o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. Za tímto účelem PRVák realizuje výukové semináře pro učitele ZŠ a výukové programy pro žáky základních škol a studenty středních škol. Vyučujícím tak napomáhá zejména s přípravou a probíráním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Semináře pro učitele základních škol jsou tříhodinnové a mohou být (dle požadavků školy) doprovázeny ukázkovými hodinami pro žáky. Jsou zaměřeny na seznámení se rozvojovým vzděláváním a jeho využití v rámci RVP a na vyučovací metody a aktivity. Výukové programy pro střední školy pokrývají celou řadu témat rozvojového vzděláváníod problematiky humanitární pomoci a rozvojové spolupráce až po fungování OSN. Velký důraz je v těchto programech kladen rovněž na vztahy mezi rozvojovými státy a Evropskou unií.

 

On-line kursy mediální výchovy

7314

Centrum pro mediální studia University Karlovy Fakulty sociálních věd (CEMES UK FSV) poskytuje zájemcům o problematiku médií možnost absolvování tří on-line kursů. Cílem těchto tří kurzů je představit mediální studia jako obor, v němž se střetávají různé pohledy na fungování médií, jejichž výsledem je velmi pestrý pohled na možné role médií ve společnosti.

Ústředním tématem kursů jsou mýty o médiích. Kursy jsou otevřeny jak zájemcům z řad učitelů, tak i studentů. Každý z kurzů je zaměřen na jeden konkrétní mýtus o médiích.

Krom těchto tří kursů naleznete na strákách provozovaných Centrem pro mediální studia řadu dalších kursů zaměřených na mediální vzdělávání. Přehled jednotlivých témat naleznete zde.

12 aktivit o Evropě v novém hávu

19248

Metodický balíček aktivit o problematice EU a výchovy k občanství, který byl vytvořen v rámci projektu "Jak se stát aktivním evropským občanem?" , byl aktualizován a v nové grafické úpravě vydán tiskem. Pokud máte o tento materiál zájem, můžete si ho zdarma objednat na adrese redakce@dvorek.eu . Bude vám na dobírku zaslán za cenu poštovného 70 Kč. Součástí balíčku je i malý dárek v podobě puzzle.

 

Přiložené soubory:

application/force-download 12 aktivit o Evropě (3 444 kB)

Vzdělávací projekty na vaší škole: jak na to

18994

Pokud jste už někdy přemýšleli nad tím, jak získat finanční podporu pro vzdělávací projekty na vaší škole, určitě vás zaujme následující nabídka. Národní ústav odborného vzdělávání pořádá od září roku 2007 akreditované dvoudenní vzdělávací kurzy s názvem "Nový vzdělávací kurs pro SOŠ a SOU jako předkladatele projektů". Jejich cílem bude seznámit zájemce z řad učitelů SOŠ a SOU s fungováním dotační politiky Evropské unie prostřednictvím strukturálních fonů na období 2007-2013. Kurz bude také o tom, jak napsat projektový záměr, který je v souladu s předkládanými výzvami, vyplnit projektou žádost a osvojit si techniky řízení vzdělávacích projektů.

nuov

Diskuze o Evropě na videu

19212

Na stránkách Radio Web Europe se vašim studentům otevírá další způsob, jak se vyjádřit k dění v Unii: pomocí krátkých videí. Protože kvalita dosud zveřejněných videoklipů je různorodá, vybíráme alespoň ty, které nás zaujaly. Další mohou doplnit vaši studenti.

 

Co vy na to? Témata z portálu Dvorek.eu

19122

Portál Dvorek.eu se snaží rozvíjet občanské dovednosti mladých lidí pomocí participativní žurnalistiky. Studenti jsou vyzváni, aby se zaměřili na určitý místní, evropský či světový problém, získali a protřídili informace o něm, objektivně jej ohodnotili a poutavě prezentovali svůj názor. Pokud by jste rádi metodu psaní článků zavedli ve svých vyučovacích hodinách, může Vám přijít na pomoc sada předpřipravených témat z portálu Dvorek.eu. Témata a otázky můžete také využít v diskuzi se studenty.

 

 

Projekt Rozumět mediím

19054

Organizace Partners Czech se dlouhodobě zajímá otázkou komunikace mezi lidmi. Ve svém projektu Rozumět mediím chce pomoci učitelům v oblasti mediální výchovy. Projekt se skládá ze školení pro učitele, besed se studetny a podpůrného materiálu, který je k dispozici ke ztažení na internetu. V databázi Mediální galerie si např. můžete do počítače stáhnout projev prezidenta Antonína Zápotockého o významu Vánoc - jaká diskuze se pak asi rozvine až to svým studenům pustíte při hodině?

strana 4/7(celkem 61 článků)